ELIGIUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159792
NIP 7772272682
REGON 631144489

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-12
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-898
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleja Solidarności
Numer: 129/131
Nazwa skrócona: ELIGIUZ
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/42201/12/780/WYKR
Wysokość kapitału zakładowego: 6 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM