DICK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159789
NIP brak informacji
REGON 357158569

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI LUB ROZPORZĄDZANIA JEJ MAJĄTKIEM JEŻELI WARTOŚĆ TYCH CZYNNOŚCI PRZEKRACZA KWOTĘ 100000 ZŁ.POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-740
Miejscowość: Kraków
Ulica: Półłanki
Numer: 80
Nazwa skrócona: DICK TRANS
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/1457/03/896
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO