ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RADWANICACH W LIKWIDACJI

KRS 0000159788
NIP brak informacji
REGON 390284305

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Radwanice
Kod pocztowy: 59-160
Miejscowość: Radwanice
Ulica: Przemysłowa
Numer: 50
Nazwa skrócona: ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RADWANICACH W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/10939/17/510
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO