"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159787
NIP 5551818271
REGON 771285592

Sposób reprezentacj: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Czersk
Kod pocztowy: 89-650
Miejscowość: Czersk
Ulica: Kilińskiego
Numer: 15
Nazwa skrócona: "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH"
Sygnatura akt: RDF/223822/18/644
Wysokość kapitału zakładowego: 19 541 950,00 PLN
Strona WWW: WWW.ZUK-CZERSK.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM