POLORTHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159786
NIP brak informacji
REGON 350727231

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 32-040
Miejscowość: Ochojno
Numer: 314
Nazwa skrócona: POLORTHO
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/2656/17/781
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO