STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZE DZIECI"

KRS 0000159784
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ 2 OSOBY: PREZES ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ TEN ZARZĄD. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODISY: PREZESA LUB V-CE PREZESA I SEKRETARZA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Reszel
Kod pocztowy: 11-440
Miejscowość: Reszel
Ulica: Krasickiego
Numer: 7
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZE DZIECI"
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/842/03/903
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO