STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN

KRS 0000159783
NIP brak informacji
REGON 192912309

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I SKARBNIKA LUB PREZESA I SEKRETARZA LUB PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wysin
Kod pocztowy: 83-421
Miejscowość: Wysin
Ulica: Polna
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/22953/13/883
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO