SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W CHOJNOWIE

KRS 0000159781
NIP 6940006881
REGON 493178

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-21
Poczta: Chojnów
Kod pocztowy: 59-225
Miejscowość: Chojnów
Ulica: Paderewskiego
Numer: 12
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W CHOJNOWIE
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/24876/18/784
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO