STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO BRATERSTWO SERC

KRS 0000159780
NIP brak informacji
REGON 350499244

Sposób reprezentacj: PRAWO DO PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH I DOKONYWANIA OPERACJI BANKOWYCH MAJĄ JEDYNIE: - PRZEWODNICZĄCY - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - SKARBNIK NA KAŻDYM DOKUMENCIE FINANSOWYM LUB BANKOWYM MUSZĄ BYĆ CO NAJMNIEJ DWA PODPISY W/WYM. OSÓB.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-115
Miejscowość: Kraków
Ulica: Plac Sikorskiego
Numer: 2
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO BRATERSTWO SERC
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/2852/09/384
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO