APTEKA MIXTURA SPÓŁKA JAWNA GABRYŚ

KRS 0000159778
NIP 6161407827
REGON 230825828

Sposób reprezentacj: KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Mirsk
Kod pocztowy: 59-630
Miejscowość: Mirsk
Ulica: Wolności
Numer: 35-36
Nazwa skrócona: APTEKA MIXTURA SPÓŁKA JAWNA GABRYŚ
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/15945/18/585
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO