"PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000159776
NIP 8250004049
REGON 8396411

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Łuków
Kod pocztowy: 21-400
Miejscowość: Łuków
Ulica: Zygmunta Krasińskiego
Numer: 29
Zmiany umów lub statutów: 22
Nazwa skrócona: "PODLASIE"
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/20398/18/439
Wysokość kapitału zakładowego: 1 148 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO