TREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159774
NIP brak informacji
REGON 30009800

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-764
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Maltańska
Numer: 3
Nazwa skrócona: TREBOR
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/20777/09/802
Wysokość kapitału zakładowego: 235 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO