SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "SPREBUD"

KRS 0000159773
NIP 6280000836
REGON 1104109

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Libiąż
Kod pocztowy: 32-590
Miejscowość: Libiąż
Ulica: Leśna
Numer: 28
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "SPREBUD"
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/6668/18/191
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO