PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159771
NIP 5540234069
REGON 2480748

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES I WICEPREZES DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-022
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Gdańska
Numer: 119
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT"
Sygnatura akt: RDF/34478/18/189
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM