PANBILSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159769
NIP 6222485165
REGON 251584334

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Ulica: Żółkiewskiego
Numer: 3
Nazwa skrócona: PANBILSYS
Sygnatura akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/9661/07/593
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO