FAST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159767
NIP brak informacji
REGON 200007533

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2018-10-05
Poczta: Wasilków
Kod pocztowy: 16-010
Miejscowość: Wasilków
Ulica: 11 Listopada
Numer: 24
Nazwa skrócona: FAST SERVICE
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/11953/14/808
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO