WAREN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159766
NIP brak informacji
REGON 251577512

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-26
Poczta: Płock
Kod pocztowy: 09-409
Miejscowość: Płock
Ulica: Hubalczyków
Numer: 11
Nazwa skrócona: WAREN GROUP
Sygnatura akt: RDF/30079/18/902
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM