"INFORTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159765
NIP 5422685307
REGON 51971110

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Białystok
Kod pocztowy: 15-085
Miejscowość: Białystok
Ulica: J. K. Branickiego
Numer: 15
Nazwa skrócona: "INFORTEX"
Sygnatura akt: RDF/243372/18/758
Wysokość kapitału zakładowego: 105 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM