"KARWO AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159760
NIP 2530184115
REGON 812610187

Sposób reprezentacj: 1) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. 2) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Łobez
Kod pocztowy: 73-150
Miejscowość: Karwowo
Nazwa skrócona: "KARWO AGRO"
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/18408/17/209
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO