OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE

KRS 0000159759
NIP brak informacji
REGON 572024530

Sposób reprezentacj: UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Lubasz
Kod pocztowy: 64-720
Miejscowość: Kamionka
Numer: 32
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/12066/13/491
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO