CERCON SCHUMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159758
NIP 9552066800
REGON 812606760

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 70-772
Miejscowość: Szczecin
Ulica: Gryfińska
Numer: 62A
Nazwa skrócona: CERCON SCHUMANN
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/1750/17/405
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO