FARMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159757
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Miejscowość: Warszawa
Nazwa skrócona: FARMANT
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/42718/14/419
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO