POLSKI ZWIĄZEK KARATE

KRS 0000159755
NIP 5261697681
REGON 866455

Sposób reprezentacj: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W SPRAWACH FINANSOWYCH WYMAGANE JEST ZGODNE OŚWIADCZENIE WOLI DWÓCH OSÓB: PREZESA ZARZĄDU I SEKRETARZA ZARZĄDU LUB GŁ.KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE WICEPREZESA ZARZĄDU I SEKRETARZA ZARZĄDU LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO PREZES LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA WICEPREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJĄ ZWIĄZEK WOBEC WŁADZ I INSTYTUCJI KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-024
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleje Jerozolimskie
Numer: 30
Nazwa skrócona: POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/70455/16/82
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO