BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI "PROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159753
NIP 7270127116
REGON 8022248

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-30
Miejscowość: Łódź
Nazwa skrócona: BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI "PROTECH"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/9784/18/543
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO