STOWARZYSZENIE KUPCÓW TARGOWISK

KRS 0000159750
NIP 6262723062
REGON 278134038

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-10-04
Poczta: Bytom
Kod pocztowy: 41-907
Miejscowość: Bytom
Ulica: Zakątek
Numer: 7
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE KUPCÓW TARGOWISK
Sygnatura akt: RDF/310775/18/201
Oznaczenie Sądu: SYSTEM