FUNDACJA SAGA

KRS 0000159748
NIP brak informacji
REGON 15475384

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FEUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-123
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Korotyńskiego
Numer: 48
Nazwa skrócona: FUNDACJA SAGA
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/28432/11/755/WYKR
Oznaczenie Sądu: SYSTEM