KÓŁKO ROLNICZE W MOGILNIE MAŁYM

KRS 0000159746
NIP brak informacji
REGON 100204930

Sposób reprezentacj: 1. KÓŁKO ROLNICZE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM ZAWSZE PREZES.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO
Forma Prawna: KÓŁKO ROLNICZE
Poczta: Dobroń
Kod pocztowy: 95-082
Miejscowość: Mogilno Małe
Numer: 3
Nazwa skrócona: KÓŁKO ROLNICZE W MOGILNIE MAŁYM
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/12570/06/919
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO