ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY BYŁYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIEŃ

KRS 0000159745
NIP 7291155885
REGON 470643580

Sposób reprezentacj: PREZYDIUM ZARZĄDU, KTÓRE STANOWIĄ: PREZES, DWÓCH WICEPREZESÓW, SEKRETARZ I SKARBNIK REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-009
Miejscowość: Łódź
Ulica: Sienkiewicza
Numer: 55
Nazwa skrócona: ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY BYŁYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIEŃ
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/4130/17/370/NIP
Oznaczenie Sądu: ------