"H AND H" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159742
NIP 5270050660
REGON 10514719

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-30
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-879
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Przecławska
Numer: 5
Nazwa skrócona: "H AND H"
Sygnatura akt: RDF/131760/18/820
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM