FUNDACJA "POMÓŻMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT"

KRS 0000159741
NIP 9491880072
REGON 152141843

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Kłomnice
Kod pocztowy: 42-270
Miejscowość: Skrzydlów
Ulica: Główna
Numer: 6 A
Nazwa skrócona: FUNDACJA "POMÓŻMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT"
Sygnatura akt: RDF/758370/18/668
Oznaczenie Sądu: SYSTEM