PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LIDEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159740
NIP brak informacji
REGON 271946342

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJATKOWYM , W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-300
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ulica: Kościuszki
Numer: 3
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LIDEXIM"
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/24924/18/478
Wysokość kapitału zakładowego: 21 364 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO