PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159737
NIP 6420000501
REGON 8135780

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Czyżowice
Kod pocztowy: 44-352
Miejscowość: Czyżowice
Ulica: Dworcowa
Numer: 97C
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MAREL"
Sygnatura akt: RDF/487573/18/813
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM