ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO HANDLOWA

KRS 0000159733
NIP 5610002402
REGON 589731

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Tuchola
Kod pocztowy: 89-500
Miejscowość: Tuchola
Ulica: Świecka
Numer: 66
Nazwa skrócona: ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO HANDLOWA
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/8375/18/148
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO