"STOWARZYSZENIE REGIONALNE MAŁE MAZOWSZE"

KRS 0000159732
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Ryki
Kod pocztowy: 08-500
Miejscowość: Ryki
Ulica: Szkolna
Numer: 3
Nazwa skrócona: "STOWARZYSZENIE REGIONALNE MAŁE MAZOWSZE"
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/18732/13/57
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO