"EKO-PROMODEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000159730
NIP brak informacji
REGON 278053541

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Sośnicowice
Kod pocztowy: 44-153
Miejscowość: Bargłówka
Ulica: Górna
Numer: 35
Nazwa skrócona: "EKO-PROMODEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/18775/14/547
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO