SCOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159729
NIP brak informacji
REGON 12071150

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Marynarska
Numer: 14
Nazwa skrócona: SCOLA
Sygnatura akt: WA.XX NS-REJ.KRS/7473/05/366
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO