OPINION STREFA DRUKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159728
NIP 6312379751
REGON 278069217

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Gliwice
Kod pocztowy: 44-109
Miejscowość: Gliwice
Ulica: Leonarda Da Vinci
Numer: 12
Nazwa skrócona: OPINION STREFA DRUKU
Sygnatura akt: RDF/247648/18/788
Wysokość kapitału zakładowego: 78 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM