OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRUSINIE

KRS 0000159727
NIP brak informacji
REGON 151477328

Sposób reprezentacj: UMOWY, AKTA ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Koziegłowy
Kod pocztowy: 42-350
Miejscowość: Koziegłowy
Ulica: Długa
Numer: 22
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRUSINIE
Sygnatura akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/3107/12/128
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO