JANTON JANUSZ ŻYDZIK SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000159726
NIP 8132741884
REGON 690517668

Sposób reprezentacj: SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-326
Miejscowość: Rzeszów
Ulica: Rejtana
Numer: 53 A
Nazwa skrócona: JANTON JANUSZ ŻYDZIK
Sygnatura akt: RDF/787402/18/274
Oznaczenie Sądu: SYSTEM