STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "ZMAGANIE"

KRS 0000159725
NIP brak informacji
REGON 276580880

Sposób reprezentacj: W IMIENIU ZARZĄDU WYSTĘPUJE PRZEWODNICZĄCY LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO ZASTĘPCA LUB INNY WYRÓŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU.DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,W TYM PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEGO ZASTĘPCY.ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ TYSIĄC ZŁOTYCH (1000.00) WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU.ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA SWOIM CZŁONKOM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W WYŻSZYCH KWOTACH UDZIELAJĄC IM PEŁNOMOCNICTWA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Pszczyna
Kod pocztowy: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Ulica: Marii Skłodowskiej - Curie
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "ZMAGANIE"
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/32655/12/386
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO