GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"

KRS 0000159723
NIP 8140001819
REGON 1078872

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Niwiska
Kod pocztowy: 36-147
Miejscowość: Niwiska
Numer: 262
Nazwa skrócona: GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/7088/18/298
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO