"KWIATEX" ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W ZAMOŚCIU W LIKWIDACJI

KRS 0000159722
NIP 9220006452
REGON 1232244

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Ulica: Błonie
Numer: 4
Nazwa skrócona: "KWIATEX" ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W ZAMOŚCIU W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/8678/13/639
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO