NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICZO-HANDLOWEJ SPÓŁDZIELNI PRACY W NOWYM SĄCZU

KRS 0000159720
NIP 7343536034
REGON 122881842

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: ZWIĄZEK ZAWODOWY
Poczta: Nowy Sącz
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Ulica: Zielona
Numer: 49
Nazwa skrócona: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICZO-HANDLOWEJ SPÓŁDZIELNI PRACY W NOWYM SĄCZU
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/19901/18/981
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO