"CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159719
NIP 8512828048
REGON 812611011

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 70-481
Miejscowość: Szczecin
Ulica: Wojska Polskiego
Numer: 81
Nazwa skrócona: "CWJ CONSULTING"
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/31296/17/611/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------