FIRMA PRZEWOZOWA "GEPARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159717
NIP 9211816737
REGON 951193379

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY HANDLOWE I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 1.000.000 (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE KAŻDA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy: 22-600
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Ulica: Starozamojska
Numer: 44
Nazwa skrócona: FIRMA PRZEWOZOWA "GEPARD"
Sygnatura akt: RDF/261900/18/187
Wysokość kapitału zakładowego: 421 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM