TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RECZA

KRS 0000159716
NIP 5941416830
REGON 210612410

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Recz
Kod pocztowy: 73-210
Miejscowość: Recz
Ulica: Ratuszowa
Numer: 6
Nazwa skrócona: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RECZA
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/12856/16/987/NIP
Oznaczenie Sądu: ------