SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA W CHOJNOWIE W LIKWIDACJI

KRS 0000159715
NIP 6941000834
REGON 390290180

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Chojnów
Kod pocztowy: 59-225
Miejscowość: Chojnów
Ulica: Paderewskiego
Numer: 30 C
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA W CHOJNOWIE W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/8334/11/442
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO