PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW STALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159710
NIP 6191891704
REGON 251026580

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-29
Miejscowość: Gdańsk
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW STALBET
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/34634/17/500
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO