PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000159708
NIP 5470085611
REGON 70401724

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-22
Poczta: Bielsko-biała
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-biała
Ulica: Łukasiewicza
Numer: 10A
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: BB.VIII NS-REJ.KRS/5587/15/251
Wysokość kapitału zakładowego: 11 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO