PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "FRYKAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159707
NIP 6981041851
REGON 410289078

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Kościan
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan
Ulica: Reymonta
Numer: 4
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "FRYKAS"
Sygnatura akt: RDF/60544/18/460
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM